EloMEntorin Taustafilosofia

Funktionaalinen kokonaisote

Elomentorin toiminta perustuu funktionaaliseen näkemykseen ihmisen kehon ja mielen kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Fysio- ja lymfaterapian keinot auttavat fyysisiä elinjärjestelmiä, kuten tuki- ja liikuntaelimistöä ja nestekiertoa tasapainoon. Ravintorikas, yksilöllisesti sopiva ja puhdas ravinto sekä terve suolisto osaltaan edesauttavat ihmisen elimistön tehokasta energiansaantia ja laaja-alaista hyvinvointia.

Kaiken perustana on yksilöllinen ravinto

Jokainen syömämme suupala vaikuttaa esimerkiksi ihmiskehomme solujen energiasta huolehtimiseen, hormonitoimintaan, puhdistamis- ja uudistumismekanismeihin tai solujen rakennusmateriaalin ylläpitoon. Ravinto vaikuttaa yhtälailla ihmismieleemme ja sen hyvinvointiin. Suolisto on todella ”toiset aivomme”, onhan suoli-aivo-yhteys tunnettu jo pitkään. Tästä on merkkinä myös serotoniinin, mielihyvää säätelevän hormonimme, pääasiallisen tuotantopaikan sijaitseminen suolistossa. Yksilöllisyys ravintoon reagoinnissa on ymmärrettävää, sillä koostumme kukin omista geeneistämme ja erilaisista ulkoisista vaikutustekijöistä ja reagoinneistamme elämässämme. Oman kehonsa tunteminen ja sen reagointiin vastaaminen auttavat löytämään sen hetkiseen elämäntilanteeseen sopivan ravinnon.

Kehomme on kuin talo

Kehotuntemustaan voi aina lisätä, kehon viestejä oppia kuuntelemaan ja sen hyvinvoinnista huolehtimaan erilaisten hoitojen ja ohjausten kautta. Kehomme on kuin talo, jossa asumme. Tarvitsemme hyvän pohjan riittävän vahvoista luista ja lihaksista. Lisäksi tarvitsemme yllin kyllin happea ja ravinteita veren ja imunesteen kuljetettavaksi, jolla on tärkeä merkitys energiansaantiimme, aineenvaihduntaamme ja immuniteettiimme. Keho toimii kokonaisuutena, joten sen laaja-alainen kohtaaminen on tärkeää.

Kehomme on energiaa

Kehomme laaja toiminta sisältää eri elinjärjestelmät, jotka koostuvat eri elimistä. Elimet koostuvat erikoistuneista kudoksista, jotka taas koostuvat erilaista soluista ja niiden pienen pienistä rakenteista. Solujen rakenteet koostuvat molekyyleista, jotka koostuvat atomeista. Loppujen lopuksi nämä atomien sisältämät elektronit, protonit ja neutronit muodostavat värähdellessään energiaa. Niinpä koko kehomme on lopulta energiaa värähtelevä kokonaisuus, mitä kvanttifysiikassa tarkastellaan ja selitetään.

Kaikki aistiemme kautta saatu informaatio sekä tunteemme ja ajatusmallimme ovat yhteydessä kehomme fysiologisiin järjestelmiin. Jos kehomme energiakeskukset tai energiavirtauksia kuljettavat energialinjat ovat tukossa, se vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin suuresti.

Kehomme on tunteiden kehto

Jumittuneet tunteet ja ajattelutavat saavat kehoomme tukoksia, jolloin solujemme toiminta häiriintyy. Ne näkyvät fyysisinä vaivoina. Suolisto voi reagoi toisilla herkästi stressiin ja myös erilaisiin tunteisiin. Samaa voivat ilmentää myös iho-ongelmat, päänsäryt ja nivelvaivat. Voisi olla hyödyllistä oppia kuuntelemaan kehon antamia viestejä. Siinä ei tarvitse jäädä yksin vaan siihen voi saada apua niin fyysisistä kuin energiavirtoihin kohdistuvista hoidoista tai tunteita ja elämänvaiheita käsittelevästä ohjauksesta.

Suolistoa yleisimmin tunteisiin liitetty elin on sydän, jolla on myös linkki solujemme toimintaan ja säätelyyn. Sydämen merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille voimme huomata monista asioista. Kiire, stressi ja elämän aiheuttamat paineet saavat sydämemme reagoimaan rytmihäiriöinä tai korkeana verenpaineena. Sydämen reagoidessa voimakkaasti erilaisiin tunnetiloihin on ”Särkynyt sydän” myös diagnostisoitu. Silloin voimakas suru ja menetys vaikuttavat sydämen fysiologiaan ja sen toimintaan.

Sydänkoherenssi

Niin sydämen kuin koko kehon ja mielen hyvinvointiin tarvitaan sydänkoherenssia. Siinä keskiössä ovat lempeä rakkaus itseä ja toisia kohtaan ja kiitollisuus sekä elämäntapahtumien merkityksen tarkastelu ja ymmärtäminen laajasti vaikuttavan sydämen kautta. Tämän kautta opetellaan tietoista läsnäoloa ja aidon itsensä hyväksymistä. Läsnäoloon kuuluu oman kehon hahmotuksen lisääntyminen ja rentoutumisen syventyminen. Nämä hoitavat myös omalta osaltaan sydämen fyysistä terveyttä.

Henkinen hyvinvointi stressinhallinnan välineenä

Tärkeintä on läsnäolo tässä hetkessä sekä se, että ajatuksemme ja toimintamme on sydämestä lähtevään ajatteluumme pohjautuvaa. Näin voimme kohdata elämän haasteet rauhallisesti keskittymällä olennaiseen. Työkaluja stressinhallintaan löytyy ihmisen henkisen hyvinvoinnin tutkimisesta ja elämän merkityskeskeisyyden oivaltamisesta; ”kaikella on tarkoituksensa”.

Meidän ihmisinä on saatava tehdä omat oivalluksemme itse sisältäpäin tehtynä, se on polkumme suuntaista toimintaa ja ajattelua. ”Kannettu vesi ei kaivossa pysy” on ollut työelämäni motto pitkään. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa on tärkeä intuitiivinen tapani kohdata ihminen ihmisenä. Lähdemme yhdessä tarkastelemaan tilanteen merkittäviä asioita siinä hetkessä tarvittavasta näkökulmasta.

Erityisherkkyys on vahvuutta

Aivan kuten fyysiset tekijämme ovat meillä yksilöllisiä, on yksilöllistä myös reaktioherkkyytemme erilaisissa tilanteissa. Se kuinka reagoimme kehollamme tai kuinka vuorovaikutustilanteet meihin vaikuttavat, riippuu yksilöllisestä tavastamme kohdata asioita. Se on meissä sisäänrakennettuna mekanismina, johon voimme elämämme ulkoisilla tekijöillä vaikuttaa todella paljon. Heikkoutena tuntuva herkkyys muuttuu vahvuudeksi kun itsetuntemus kehittyy harjoittelun kautta.

Erityisherkän on hyödyllistä oppia tuntemaan omat rajansa ja reaktionsa sekä niiden takana piilevät taustarakenteet ja huomioimaan asioita niiden mukaan. Palautumisen tärkeyden ymmärtäminen ja stressinhallinta ovat erityisen tärkeitä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: